ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 00:04:38

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
multiset<int> mst;
multiset<int> mst1;
multiset<int> :: iterator it;
string s;
int a,n,m=0,k,l=1,i,j,c;
main(){
cin>>s;
for(i=0; i<s.size(); i++){
        if(s[i]>s[i+1]){k++;c++;}
    if(s[i]>s[i+1] &&s[i+1]<s[i+2])k++;
    if(c>0 && s[i]<s[i+1])
}if(s[s.size()-1]<s[s.size()-2])k++;
cout<<k;
}
PROB_cpp_UID1772PID145_815354/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1772PID145_815354/main.cpp:14:1: error: expected primary-expression before '}' token
 }if(s[s.size()-1]<s[s.size()-2])k++;
 ^