ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 18:24:25

ამოცანა: ვაშლების დარიგება

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
multiset <int> st;
multiset <int> :: iterator it;
string s;
long long b,c=0,d,e,f=1,g,w,k,a1,a2,b1,b2,a3,b3,q,z,i,n,j,a25,a50,m,x;
main(){
    cin>>n>>m;

    for(i=1; i*i<=max(n,m); i++){
      if(n%i==0 && m%i==0 )cout<<i<<" "<<n/i<<" "<<m/i<<" "<<endl;

}
e=sqrt(max(n,m));
for( i=e;i>0; i--){
cout<<max(n,m)/i<<" "<<max(n,m)/(n/i)<<" "<<max(n,m)/(m/i)<<endl;
}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12 12
გამომავალი მონაცემები
1 12 12
2 6 6
3 4 4
4 3 3
6 2 2
12 1 1
თქვენი პასუხი
1 12 12 
2 6 6 
3 4 4 
4 3 3
6 2 2
12 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
441 1225
გამომავალი მონაცემები
1 441 1225
7 63 175
49 9 25
თქვენი პასუხი
1 441 1225 
7 63 175 
35 102 35
36 102 34
37 94 33
38 94 32
39 87 31
40 87 30
42 81 29
43 81 28
45 76 27
47 76 26
49 72 25
51 68 24
53 64 23
55 61 22
58 58 21
61 55 20
64 53 19
68 51 18
72 49 17
76 45 16
81 42 15
87 39 14
94 37 13
102 34 12
111 30 11
122 2...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2310 1365
გამომავალი მონაცემები
1 2310 1365
3 770 455
5 462 273
7 330 195
15 154 91
21 110 65
35 66 39
105 22 13
თქვენი პასუხი
1 2310 1365 
3 770 455 
5 462 273 
7 330 195 
15 154 91 
21 110 65 
35 66 39 
48 48 82
49 47 79
50 46 79
51 45 77
52 44 74
53 43 74
55 42 72
56 41 70
57 40 67
59 39 66
60 38 66
62 37 64
64 36 62
66 35 59
67 34 57
70 33 56
72 32 55
74 31 52
77 30 51
79 29 4...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
480783030 555179625
გამომავალი მონაცემები
1 480783030 555179625
3 160261010 185059875
5 96156606 111035925
7 68683290 79311375
13 36983310 42706125
15 32052202 37011975
21 22894430 26437125
35 13736658 15862275
39 12327770 14235375
65 7396662 8541225
91 5283330 6100875
105 4578886 52874...
თქვენი პასუხი
1 480783030 555179625 
3 160261010 185059875 
5 96156606 111035925 
7 68683290 79311375 
13 36983310 42706125 
15 32052202 37011975 
21 22894430 26437125 
35 13736658 15862275 
39 12327770 14235375 
65 7396662 8541225 
91 5283330 6100875 
105 4578886 52874...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
700000049 500000035
გამომავალი მონაცემები
1 700000049 500000035
100000007 7 5
თქვენი პასუხი
1 700000049 500000035 
26458 26457 37040
26459 26456 37038
26460 26455 37037
26461 26454 37037
26462 26453 37035
26463 26452 37033
26464 26451 37033
26465 26450 37031
26466 26449 37029
26467 26448 37027
26468 26447 37027
26469 26446 37025
26470 26445 37023...
ჩეკერის პასუხი
NO