ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 18:07:34

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვების შემოწმება

მომხმარებელი: iraklichubinidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  multiset <int> st;
  multiset <int>::iterator it;
  int n,m;
  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cin >> m;
    it = st.find(m);
    (it != st.end()) cout << "DUB\n" : cout << "RAND\n";
    st.insert(m);
  }
}
PROB_cpp_UID1763PID524_d58b8b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1763PID524_d58b8b/main.cpp:14:26: error: expected ';' before 'cout'
     (it != st.end()) cout << "DUB\n" : cout << "RAND\n";
             ^~~~