ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 17:30:08

ამოცანა: ტრანზისტორები

მომხმარებელი: vaskeri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
	int a,b,c;
	cin>>a>>b>>c;
	int count=0;
	if(a==b){
		count=a+c/2;
	}
	if(a>b){
		if((a-b)>c){
			count=b+c
		}
		else{
			count=a+(c-a+b)/2;
		}
	}
	else{
		if((b-a)>c){
			count=a+c
		}
		else{
			count=b+(c-b+a)/2;
		}
	}
	cout<<count;
	return 0;
}
PROB_cpp_UID1299PID299_d312c6/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1299PID299_d312c6/main.cpp:14:3: error: expected ';' before '}' token
   }
   ^
PROB_cpp_UID1299PID299_d312c6/main.cpp:22:3: error: expected ';' before '}' token
   }
   ^