ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 17:08:36

ამოცანა: იღბლიანი რიცხვი

მომხმარებელი: vaskeri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
	string s;
	cin>>s;
	int count=0;
	for(int i=0;i<s.length();i++){
		if(s[i]=='7'){
			count++;
		}
	}
	if(count>=s.length()/2){
		cout<<"YES";
		break;
	}
	else{
		cout<<"NO";
	}
	
	return 0;
}
PROB_cpp_UID1299PID445_83691b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1299PID445_83691b/main.cpp:15:3: error: break statement not within loop or switch
   break;
   ^~~~~