ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 16:31:52

ამოცანა: ფიზკულტურის გაკვეთილი

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
multiset <int> st;
multiset <int> :: iterator it;
string s;
int a,b,c,d,e,f=1,g,w,k,a1,a2,b1,b2,a3,b3,q,z,i,n,j;
main(){
  cin>>n>>a;
  for(i=1; i=n; i++){
    cin>>b;
    if(a>b) {c=i;break;}
    if(i==n && a<=b){c=n+1;break;}
}
cout<<;
}
PROB_cpp_UID1772PID355_f53e45/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1772PID355_f53e45/main.cpp:14:7: error: expected primary-expression before ';' token
 cout<<;
    ^