ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 16:14:42

ამოცანა: ჩაფიქრებული რიცხვი

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
multiset <int> st;
multiset <int> :: iterator it;
string s;
int a,b,c,d,e,f=1,g,w,k,a1,a2,b1,b2,a3,b3,q,z,i,n,j;
main(){
  cin>>n;
  for(i=1; i<=n; i++){
    for(j=1; j<=n; j++){
        if(i-j==1 && i+j==n){c++;a1=i;a2=j;}
    if((i-j)*(i+j)==n && i!=a1 &&j!=a2){c++; b1=i; b2=j;}
  }
}
cout<<c;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
15
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
960
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
96
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
220
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
335
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
405
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
576
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
648
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
784
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
864
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES