ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 12:35:35

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: sheki2009

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int n,i,s,j,k;
int main(){
cin>>n;
	for(int i=0; i<n; i++){
		cin>>s;
		for(int j=0; j<s.size(); j++){
			k=s[j];
			st.insert(k);
		}
		cout<<st.size()<<endl;
		st.clear();
	}
	return 0;
}
PROB_cpp_UID2385PID527_23b11b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2385PID527_23b11b/main.cpp:8:20: error: request for member 'size' in 's', which is of non-class type 'int'
  for(int j=0; j<s.size(); j++){
          ^~~~
PROB_cpp_UID2385PID527_23b11b/main.cpp:9:9: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  k=s[j];
     ^
PROB_cpp_UID2385PID527_23b11b/main.cpp:10:4: error: 'st' was not declared in this scope
  st.insert(k);
  ^~
PROB_cpp_UID2385PID527_23b11b/main.cpp:12:9: error: 'st' was not declared in this scope
  cout<<st.size()<<endl;
     ^~