ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 00:58:04

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: hesoiam

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,m,n;
int main ()
{cin>>a>>b>>c;
m=abs(a-c);
n=abs(b-c)^2;
	if(m<=n) cout<<"1"; ifm>n) cout<<"2";
	
	
	
}
PROB_cpp_UID2560PID47_5cc9d9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2560PID47_5cc9d9/main.cpp:8:22: error: 'ifm' was not declared in this scope
 if(m<=n) cout<<"1"; ifm>n) cout<<"2";
           ^~~