ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2019 10:50:41

ამოცანა: პალინდრომი

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <string>
using namespace std
string s;
main () {
  cin>>s;
  for (int i=0;i<s.size(); i++) {
   if (s[i] !=s[s.size()-1-i]) {
   cout<<"NO";
   return 0;
   }
}
   cout<<"YES";
}
PROB_cpp_UID212PID58_ef6bab/main.cpp:4:1: error: expected ';' before 'string'
 string s;
 ^~~~~~