ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.03.2019 14:12:37

ამოცანა: ქიმია

მომხმარებელი: ZeroTreach

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,ans,i,k,l,o,p;
char a[101];
int main()
{
cin>>n;
for(i=0;i<n+1;i++){
cin>>a[i];}
for(i=0;i<n;i++){
if(a[i]=='H'){

if(a[i+1] != 'C' && a[i+1] != 'H' && a[i+1] != 'N' && a[i+1] != 'O' && a[i+1] != '.')ans=ans+(1*((int)a[i+1]-48));
else ans=ans+1;}
if(a[i]=='C'){

if(a[i+1] != 'C' && a[i+1] != 'H' && a[i+1] != 'N' && a[i+1] != 'O' && a[i+1] != '.')ans=ans+(12*((int)a[i+1]-48));
else ans=ans+12;}
if(a[i]=='N'){

if(a[i+1] != 'C' && a[i+1] != 'H' && a[i+1] != 'N' && a[i+1] != 'O' && a[i+1] != '.')ans=ans+(14*((int)a[i+1]-48));
else ans=ans+14;}
if(a[i]=='O'){

if(a[i+1] != 'C' && a[i+1] != 'H' && a[i+1] != 'N' && a[i+1] != 'O' && a[i+1] != '.')ans=ans+(16*((int)a[i+1]-48));
else ans=ans+16;}


}
cout<<ans;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
C2H5OH
გამომავალი მონაცემები
46
თქვენი პასუხი
46
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
CO
გამომავალი მონაცემები
28
თქვენი პასუხი
28
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
C6H5NH2
გამომავალი მონაცემები
93
თქვენი პასუხი
93
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
N2O5
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
O3
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
N
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
14
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
H1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
66
O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9H5H2HC7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
გამომავალი მონაცემები
3140
თქვენი პასუხი
3140
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8O7H1H2H3H4H5N5C5H4H2H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8OHN2C3H4O5
გამომავალი მონაცემები
1706
თქვენი პასუხი
1706
ჩეკერის პასუხი
YES