ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.12.2018 01:00:09

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: chkhetiani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  string s;
  cin >> s;
  cout << s[0];
  for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
    if (s[i + 1] == '-') cout << s[i];
  }
  
}
PROB_cpp_UID121PID3_d559f9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID121PID3_d559f9/main.cpp:7:25: error: 'n' was not declared in this scope
   for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
             ^