ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 22:42:48

ამოცანა: დნმ-ის სორტირება

მომხმარებელი: mberris

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <queue>
#include <deque>

//MBERRISH

using namespace std;
int t,n,m;
pair<int, pair<int,string>> pairr[100];
string str;
int invsum;
int koep1, koep2, koep3;
int main() {
	cin >> t;
	//t = 1;
	for (int i = 0; i < t; i++) {
		cin >> n >> m;
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			cin >> str;
			for (int k = n-1; k >= 0; k--) {
				if (str[k] == 'A') {
					koep1++;
				}
				if (str[k] == 'C') {
					koep2++;
					invsum += koep1;
				}
				if (str[k] == 'G') {
					koep3++;
					invsum += koep2 + koep1;
				}
				if (str[k] == 'T') {
					invsum += koep3 + koep2 + koep1;
				}
			}
			pairr[j].first = invsum;
			pairr[j].second.first = j;
			pairr[j].second.second = str;

			//ganuleba
			koep1 = 0;
			koep2 = 0;
			koep3 = 0;
			invsum = 0;

		}
		//dasortirdeba inveriis raodenobis mixedviT
		sort(pairr, pairr + m);

		cout << endl;
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			cout << pairr[j].second.second << endl;
		}
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2

39 87
ACTAGTCCATGTCATCGACTTCGCACCACGTCTGAGCGA
GCCCCAAAACTCGAGATGCCAGCATAACACTGAGGTAGT
CGATGAGCAGTAACAACTCTCAAGGCGCCCATTGCTCCT
GGATGTTCGGCTTCAAGCTAAGTTGGATCGGGAATGTCT
TAACGAATTCTGGCTTCCCCGTAGGCTTCTTAAGTAGGA
GACTATCATAACAGGACCTGTGCAGGAGCAACATTCTTA...
გამომავალი მონაცემები
ACAACCGCCGTGGTCCGCGTCGCCGGCGGCTGCGGGTAT
CAAAACGCGTCGATGCAACCAGATCAAGCTTGGTGTATG
TCACAAACACTTTGGAATCTTTTTCTTCTTTCAGGCTCT
AGAATTACACTATGCCCTTGTTATCATTTCTCGTTTAAT
CCGGCAACAATGGGCGAGGGCGCGAGCGGAATCCTTCTT
ACACAGGCGAGTGTCACATCACCGCAGGTGATTCCTGAT
AGAGGTCCGC...
თქვენი პასუხი
ACAACCGCCGTGGTCCGCGTCGCCGGCGGCTGCGGGTAT
CAAAACGCGTCGATGCAACCAGATCAAGCTTGGTGTATG
TCACAAACACTTTGGAATCTTTTTCTTCTTTCAGGCTCT
AGAATTACACTATGCCCTTGTTATCATTTCTCGTTTAAT
CCGGCAACAATGGGCGAGGGCGCGAGCGGAATCCTTCTT
ACACAGGCGAGTGTCACATCACCGCAGGTGATTCCTGAT
AGAGGTCCGCGGTCC...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6

16 49
TATGAAGGGACTGCCG
CGACCGTCCAGTACTT
TACCGTCTAGTTGGTC
GAGAACTCCACTGGTC
TCCCCAATAGCCCGGA
TGGTAGTGTGAGTGTT
TGTGATTAGCTTTCTT
AACACAGGTTAAAGCC
GAACATAAGGGATAAT
ATGCGCATATTGGGCA
GTTACCCCTGCTGGTG
ATCACGCTACAGACCG
CGCAGCGCTAAGCAAC
AATAACGCCG...
გამომავალი მონაცემები
TAAAACGGGATGTGTG
GGGCGTCCATGGGTTT
AAGCAGTCACCAATTT
ACGCACACACCTAGGC
GAGAACTCCACTGGTC
TGGTAGTGTGAGTGTT
AACACAGGTTAAAGCC
AATAACGCCGACCATC
AGCTAAGGCTGCGCTG
CGACCGTCCAGTACTT
TGTGATTAGCTTTCTT
GAACATAAGGGATAAT
ACACCGCTACAAGGCC
CCCCTCCTTACCTATC
AACA...
თქვენი პასუხი
TAAAACGGGATGTGTG
GGGCGTCCATGGGTTT
AAGCAGTCACCAATTT
ACGCACACACCTAGGC
GAGAACTCCACTGGTC
TGGTAGTGTGAGTGTT
AACACAGGTTAAAGCC
AATAACGCCGACCATC
AGCTAAGGCTGCGCTG
CGACCGTCCAGTACTT
TGTGATTAGCTTTCTT
GAACATAAGGGATAAT
ACACCGCTACAAGGCC
CCCCTCCTTACCTATC
AACACGACGAAACAGA
...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9

3 35
CAA
ACC
GTA
CAA
TCG
GTG
ATT
AGA
TGG
ACG
CTA
GAG
ACA
CGG
ACA
TGT
GCA
CGT
ATC
AGA
TCC
GGT
CAG
AAT
TAG
TCT
CGT
CAC
ACT
GTT
ACG
ACT
CGT
AGA
CCT

13 60
CAATTGCCACTAC
CGCAGCAGGTAAC
GTGAACCTTCGTT
GGACGTGGATTAT
A...
გამომავალი მონაცემები
ACC
ATT
ACG
CGG
CGT
GGT
AAT
CGT
ACT
GTT
ACG
ACT
CGT
CCT
GTG
AGA
GAG
ACA
ACA
TGT
ATC
AGA
CAG
TCT
CAC
AGA
CAA
GTA
CAA
TCG
TGG
CTA
TCC
TAG
GCA

CAGGTGGTGTTTG
CATAATCTCTGTT
GACTCTGTCTTGT
AAAGTTCGCCTTG
AATAAATTTCTGC
ACAC...
თქვენი პასუხი
ACC
ATT
ACG
CGG
CGT
GGT
AAT
CGT
ACT
GTT
ACG
ACT
CGT
CCT
GTG
AGA
GAG
ACA
ACA
TGT
ATC
AGA
CAG
TCT
CAC
AGA
CAA
GTA
CAA
TCG
TGG
CTA
TCC
TAG
GCA

CAGGTGGTGTTTG
CATAATCTCTGTT
GACTCTGTCTTGT
AAAGTTCGCCTTG
AATAAATTTCTGC
ACACTACGCCAGT
GAGAGATCGGAGT
CGTGAGGGTTAGT
GT...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8

12 97
ATACGACACAAG
ACCGTAACGAAT
TCTTGTGATTTG
ACATATGATAGG
TATCGTACCCTA
ACGCTCAGCAAA
GCGCGTGGAGCG
ACCTCAAAGAAT
TAGTTGACTTTG
CTCAGCTGAGGC
CGTAATCGCCGT
TTAATACTAACT
CCATGCACTCTA
CTTGTTCAATCT
CCCCGCAGATAT
GGCAAGACTACT
GTAAAAGCTCGG
ATCTAT...
გამომავალი მონაცემები
AAAGCAAGCGGG
AAAACTCATCGC
ACTCCAGTTTTG
TCCGTCGGTTTG
ACGATAGTCCTG
ACGCCTCGTCCC
AAACACGCACAA
AGGCTGTTTCCT
GCACCTGACTTG
GATAGTGGTGAT
AACCAGCAGTAA
TACGCGGCTGCT
ACATATGATAGG
GTAAAAGCTCGG
ATCTATACTGTG
AATGTGATGCTG
ATGAGTTGTTAG
CGCTTACTGCGT
AGCT...
თქვენი პასუხი
AAAGCAAGCGGG
AAAACTCATCGC
ACTCCAGTTTTG
TCCGTCGGTTTG
ACGATAGTCCTG
ACGCCTCGTCCC
AAACACGCACAA
AGGCTGTTTCCT
GCACCTGACTTG
GATAGTGGTGAT
AACCAGCAGTAA
TACGCGGCTGCT
ACATATGATAGG
GTAAAAGCTCGG
ATCTATACTGTG
AATGTGATGCTG
ATGAGTTGTTAG
CGCTTACTGCGT
AGCTGGAGCCGT
GGCTTTAA...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1

15 74
ACAATCCCCAAATTC
CTCGCACTGCAGGTA
ATACTTGTCCACCGT
CCGATAAAGATAAGC
GCAAGAAAGCAAGTC
ATAAGAAGTGTTCGC
CTCACCACGATTCAG
ACAGAACCTCAGGTC
TGTATAGCGACGTTA
GCGTTCGTCTAGCTG
GTGTAACCGGCGCCA
TCCTCCCAATACATT
GATGAAAGGATGCCG
AGGATTTCGGCTAAG
GGGGGA...
გამომავალი მონაცემები
TAAGCCGCGCGTGTT
CAGTGAGAAGTGTTT
ACAGAACCTCAGGTC
ACAATCCCCAAATTC
AGACACTCTTCTTGA
CGACATGACTCCGGT
GAAATCTCAGCGCGT
ATAAGAAGTGTTCGC
TAAATAGAGTCGCGT
CGTCAAACGCTTTAT
CAGATAAAGACATAT
CTAAGCGCCCACGGG
GCAAGAAAGCAAGTC
GTTTTGAATGTTTCT
AGATGCCGCAGCCGT
C...
თქვენი პასუხი
TAAGCCGCGCGTGTT
CAGTGAGAAGTGTTT
ACAGAACCTCAGGTC
ACAATCCCCAAATTC
AGACACTCTTCTTGA
CGACATGACTCCGGT
GAAATCTCAGCGCGT
ATAAGAAGTGTTCGC
TAAATAGAGTCGCGT
CGTCAAACGCTTTAT
CAGATAAAGACATAT
CTAAGCGCCCACGGG
GCAAGAAAGCAAGTC
GTTTTGAATGTTTCT
AGATGCCGCAGCCGT
CCAACATGCGGTTAA...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4

27 8
CTTCGCAGGCTCATCCGAACGGTAGGC
ATGTTATTGAGATCCAGTACAAATGCC
AGCTCCAGCATGTAGTCTGCGGAATAC
AGATTTGCCTCTTCCCTTTTAGGTTGC
TCAACGATGCCAGATCAGAGCAGACCA
GGCTTAATCCGGACTCCAAAATTGACT
CGTGTCGCGCTCCCTGAGAAAAACTGA
GGGACTGCGGGTCTGAAGGACCCTCCC

45 47
TAAT...
გამომავალი მონაცემები
AGATTTGCCTCTTCCCTTTTAGGTTGC
AGCTCCAGCATGTAGTCTGCGGAATAC
CTTCGCAGGCTCATCCGAACGGTAGGC
TCAACGATGCCAGATCAGAGCAGACCA
GGCTTAATCCGGACTCCAAAATTGACT
GGGACTGCGGGTCTGAAGGACCCTCCC
ATGTTATTGAGATCCAGTACAAATGCC
CGTGTCGCGCTCCCTGAGAAAAACTGA

CACTAACTCGTAACAGCCCCCG...
თქვენი პასუხი
AGATTTGCCTCTTCCCTTTTAGGTTGC
AGCTCCAGCATGTAGTCTGCGGAATAC
CTTCGCAGGCTCATCCGAACGGTAGGC
TCAACGATGCCAGATCAGAGCAGACCA
GGCTTAATCCGGACTCCAAAATTGACT
GGGACTGCGGGTCTGAAGGACCCTCCC
ATGTTATTGAGATCCAGTACAAATGCC
CGTGTCGCGCTCCCTGAGAAAAACTGA

CACTAACTCGTAACAGCCCCCGATTCGTAT...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7

29 53
ACGATGTGGCTGGCGATCGCATGAAAAGA
ACGCCATCCCGCTTAGCTACAACTTATAT
AGGGTTGCTGTACTGTGCAACTCGTCCAA
TGGACGAGTCATCAATCTCATAGTGCATC
AGTCATTCTTCCTTCACCAAAACTCGGTT
GACGATTAGCTTGCTTGATTGTATAGGCA
ATATTCAGGGATGAATCATACGTAACTGG
GGCTTAATGGCATCCTGTGCACCTCAG...
გამომავალი მონაცემები
AAGGAACAGCTAACTCTGTGACTTTAGTC
CCGATACCTGTAATGCCCTCCGCGCGGGT
AAGAAACCTTCCCCGTTCGGCCAAACCTT
ACTCAATAACGCCGCACGCCTTACCCGCA
GGCATTCGCCTCTCAGACTCGTTTGCTGG
AGTAACTTACCGATAGTGCCGTCCCTCCT
CGGGGCCCTCTACTCTATCCGTCATTTGC
GACCCGGGGAAAGACATTGGCTAAAGTAT
ACGCCATC...
თქვენი პასუხი
AAGGAACAGCTAACTCTGTGACTTTAGTC
CCGATACCTGTAATGCCCTCCGCGCGGGT
AAGAAACCTTCCCCGTTCGGCCAAACCTT
ACTCAATAACGCCGCACGCCTTACCCGCA
GGCATTCGCCTCTCAGACTCGTTTGCTGG
AGTAACTTACCGATAGTGCCGTCCCTCCT
CGGGGCCCTCTACTCTATCCGTCATTTGC
GACCCGGGGAAAGACATTGGCTAAAGTAT
ACGCCATCCCGCTTA...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6

34 66
AAGTATTTGGCTTCCATGAGACTTGGTACGTGTA
TCTCCCTCGGGAACCTCTTAGGGCCGATAGGGTT
AGTACGAGCAACAACAAGCGCCAGACGAGTCATA
CTGTGTTTGATAAAGCATGGTTGGGCGAGCGGGT
GGCGAAGCGTCACTGAGAAGACTCGTGCTTATTC
CTATTCCCGTGGCCATCGCGTTTGCGCCCATGGC
AATTCGCGTCTTATTAGCATATTCCTGC...
გამომავალი მონაცემები
TCTCAACCCCACTAGGCCAACAGCTTGTTTTTGG
AACGTATACGGAGAGGTGCATAGCTTGGGGGATT
ACCTCAAACGATAGATAGGGTTTGTGTATAGGCT
TACGCAGGAGACCTACTAGCTAGAGGCGGTGGTT
CGCAAGATCCTGATAGCAACTCTCTGGTTTATCT
TTCTAGGACTTAACCTTTATCGTTGATGTTGGTT
TAGACCTTGTAGCGCATGCCTGGTGTTATCTTTC
AATT...
თქვენი პასუხი
TCTCAACCCCACTAGGCCAACAGCTTGTTTTTGG
AACGTATACGGAGAGGTGCATAGCTTGGGGGATT
ACCTCAAACGATAGATAGGGTTTGTGTATAGGCT
TACGCAGGAGACCTACTAGCTAGAGGCGGTGGTT
CGCAAGATCCTGATAGCAACTCTCTGGTTTATCT
TTCTAGGACTTAACCTTTATCGTTGATGTTGGTT
TAGACCTTGTAGCGCATGCCTGGTGTTATCTTTC
AATTCGCGTC...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3

8 51
ACACTCTT
TCCACTTG
GTCACACG
ATACACTC
CGCAGGCA
CTCCGTGC
CATACCGA
TGGATTGG
CCGTGCAG
CCACCATT
AGCAGACT
GCTCCCAT
CCACTTAA
TTACTGAT
TCTAAGCG
ATCACTCG
AGCATTCT
GTTATTAT
CGGTGGCT
TAGATGCA
GAGGCCTT
TTACGCGC
GAAGCATA
ACCTACAA
CAACT...
გამომავალი მონაცემები
ACACTCTT
CAACTCGT
AACAAAGC
CGAAGGTT
CCACCATT
AGCATTCT
ATACACTC
CGGTGGCT
GAGGCCTT
CATGCTTG
AGCAGACT
ATCACTCG
GTTATTAT
AGATACTC
CAGTGTTA
TCCACTTG
CTCCGTGC
GAACGAAG
ATTACCAT
ACGGCACC
CTGTCGGG
TCGTTAGT
GGCGACTG
CATACCGA
TGGATTGG
CCGTGC...
თქვენი პასუხი
ACACTCTT
CAACTCGT
AACAAAGC
CGAAGGTT
CCACCATT
AGCATTCT
ATACACTC
CGGTGGCT
GAGGCCTT
CATGCTTG
AGCAGACT
ATCACTCG
GTTATTAT
AGATACTC
CAGTGTTA
TCCACTTG
CTCCGTGC
GAACGAAG
ATTACCAT
ACGGCACC
CTGTCGGG
TCGTTAGT
GGCGACTG
CATACCGA
TGGATTGG
CCGTGCAG
GAAGCATA
GCCGGATC
CTA...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5

43 28
ATTAAGGATCCCACACTATATCAGGGTTCGCTGCGCACCTCGC
AGAAAGTTTTAGCGGGCCTACAAGCTGACCTAAGCCGAAGCAG
TAAGTATCCACCATTTATGAGAAGTCGAGGCTGTGGCTAAGCC
CATAGAACCCACCGCTCACTTACGTTTTAATCTGTACTCATTG
TACTTCTGCGCGATAAAGTTAGCCCTAGCAGTCCGTTTCTTAC
AGTCCTATAGATCGAAGAG...
გამომავალი მონაცემები
GGATAACGATGAGCCGGAGAGCTCTGTGGGGATTAGTTCTTTC
CATAGAACCCACCGCTCACTTACGTTTTAATCTGTACTCATTG
GCCCTAGTAAACAAACGGCTAGACTGCGATTGTTGCGTCCCGT
GAAATGGGAGAAACTCCCATGTAGATAATCCGTGGCTCTCATG
GACAACATACCCTAGTTAATATTTCGTTGCCAATCGATCTATG
GATAACGGGAGTGACTCCCTGTTCTGTTTCA...
თქვენი პასუხი
GGATAACGATGAGCCGGAGAGCTCTGTGGGGATTAGTTCTTTC
CATAGAACCCACCGCTCACTTACGTTTTAATCTGTACTCATTG
GCCCTAGTAAACAAACGGCTAGACTGCGATTGTTGCGTCCCGT
GAAATGGGAGAAACTCCCATGTAGATAATCCGTGGCTCTCATG
GACAACATACCCTAGTTAATATTTCGTTGCCAATCGATCTATG
GATAACGGGAGTGACTCCCTGTTCTGTTTCATATG...
ჩეკერის პასუხი
YES