ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 22:41:12

ამოცანა: ორი ყუთი

მომხმარებელი: Beqam

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[4],b[4],i;
main () {
  for(i=0; i<3; ++i) {
    cin>>a[i];
  }
  for(i=0; i<3; ++i) {
    cin>>b[i];
  }
  sort(a,a+3);
  sort(b,b+3);
  if(a[0]<b[0] && a[1]<b[1] && a[2]<b[2] || a[0]>b[0] && a[1]>b[1] && a[2]>b[2] ) {cout<<"YES";}
  else {cout<<"NO";}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 9 7
8 5 3
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 15 5
7 10 6
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
 6 11 9
 19 5 18
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 100
20 20 20
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1 1
10 11 12
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES