ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 21:35:02

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: SULITNADIRI

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string s;
stack <char> st;
main () {
cin >> s;
for (int i=0; i<s.size(); i++) {
  if(st.empty()) {st.push(s[i]); continue;}
  if(s[i]=='(' || s[i]=='{' || s[i]=='[') st.push(s[i]);
  if((s[i]==')' && st.top()=='(') st.pop() ||
  if(s[i]=='}' && st.top()=='{') st.pop() ||

  if(s[i]==']' && st.top()=='[') st.pop());

  }
  if (st.empty()) cout << "YES";
  else cout << "NO";
}
PROB_cpp_UID2277PID270_86970b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2277PID270_86970b/main.cpp:10:37: error: expected ')' before 'st'
   if((s[i]==')' && st.top()=='(') st.pop() ||
                   ^~