ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 21:22:00

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: SULITNADIRI

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
string s;
stack <char> st;

main() {
cin>>s;
for(int i=0;i<s.size();i++) {
  if(st.empty()) { st.push(s[i]); continue;}
  if(s[i]=='(' || s[i]=='[' || s[i]=='{') st.push(s[i]);
  if(s[i]==')' && st.top()=='(') st.pop();
  if(s[i]=='}' && st.top()=='{') st.pop();
  if(s[i]==']' && st.top()=='[') st.pop();

  }

if(st.empty()) cout<<"yes"; else cout<<"no";
PROB_cpp_UID2277PID270_9209e3/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2277PID270_9209e3/main.cpp:18:44: error: expected '}' at end of input
 if(st.empty()) cout<<"yes"; else cout<<"no";
                      ^