ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 21:16:54

ამოცანა: ორობითი ჩანაწერების ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: mberris

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <queue>
#include <deque>

//MBERRISH

using namespace std;
int n;
int sum,x,sumans,k;

int trasnferbiandsum(int a) {
	int sum = 0;
	while (a > 0) {
		if (a % 2 == 1) sum++;
			a /= 2;

	}
	return sum;
}
int main() {
	cin >> n;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		while (i > 0) {
			if (i % 2 == 1) sum++;
			i /= 2;

		}
		sumans += trasnferbiandsum(i);
		
	}
	cout << sumans<<" ";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
999
გამომავალი მონაცემები
4932
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1234
გამომავალი მონაცემები
6110
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5555
გამომავალი მონაცემები
33436
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7654
გამომავალი მონაცემები
48650
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8191
გამომავალი მონაცემები
53248
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10000
გამომავალი მონაცემები
64613
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
123456
გამომავალი მონაცემები
1032966
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
234567
გამომავალი მონაცემები
2061884
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
777777
გამომავალი მონაცემები
7493447
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
980357
გამომავალი მონაცემები
9663107
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO