ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 21:16:35

ამოცანა: ორობითი ჩანაწერების ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: mberris

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <queue>
#include <deque>

//MBERRISH

using namespace std;
int n;
int sum,x,sumans,k;
int trasnferbiandsum(int a) {}
int trasnferbiandsum(int a) {
	int sum = 0;
	while (a > 0) {
		if (a % 2 == 1) sum++;
			a /= 2;

	}
	return sum;
}
int main() {
	cin >> n;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		while (i > 0) {
			if (i % 2 == 1) sum++;
			i /= 2;

		}
		sumans += trasnferbiandsum(i);
		
	}
	cout << sumans<<" ";
}

PROB_cpp_UID1669PID113_c7a985/main.cpp: In function 'int trasnferbiandsum(int)':
PROB_cpp_UID1669PID113_c7a985/main.cpp:17:5: error: redefinition of 'int trasnferbiandsum(int)'
 int trasnferbiandsum(int a) {
     ^~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1669PID113_c7a985/main.cpp:16:5: note: 'int trasnferbiandsum(int)' previously defined here
 int trasnferbiandsum(int a) {}
     ^~~~~~~~~~~~~~~~