ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 18:34:35

ამოცანა: ერთსვეტიანი ტეტქოლორი

მომხმარებელი: luka77

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
int a, x;
stack<pair<int, int>> b;
cin >> a;
for (int i = 0; i < a; i++){
scanf("%d\n", &x);
if (b.size() && x == b.top().first && x == b.top().second)b.pop();b.pop();
continue;}
if(b.empty()) b.push({-1, x});
else b.push({b.top().second, x});}
cout << b.size();
return 0;
}
PROB_cpp_UID1875PID279_114a9e/main.cpp:13:1: error: 'cout' does not name a type
 cout << b.size();
 ^~~~
PROB_cpp_UID1875PID279_114a9e/main.cpp:14:1: error: expected unqualified-id before 'return'
 return 0;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID1875PID279_114a9e/main.cpp:15:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^