ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 13:04:13

ამოცანა: პასიანსი

მომხმარებელი: LukaLabadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
stack <pair<int,int>> st;
pair <int,int> p;
int main(){
cin>>a;
for (int i=0; i<a; i++)
  cin>>p.first>>p.second;
  if (st.empty() || p.first!=st.top().first || p.second!=st.top().second){
    st.push(p);
  }
  else st.pop();
  }
cout<<st.size();
}
PROB_cpp_UID2131PID171_cf014c/main.cpp:15:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<st.size();
 ^~~~
PROB_cpp_UID2131PID171_cf014c/main.cpp:16:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^