ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 12:58:15

ამოცანა: ფეხბურთის მატჩის ოქმი 2

მომხმარებელი: mirianashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა







#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
using namespace std;
int main() {
  int n;
  map<string, int> m;
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    string t;
    cin >> t;
    m[t] += 1;
  }

  string team = m.begin()->first;

  for (auto it = m.begin(); it != m.end(); it++) {
    if (it->second > m[team]) {
      team = it->first;
    }
  }

  cout << team << endl;
  cout << m[team] << " " << n - m[team] << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
barcelona
juventus
barcelona
barcelona
გამომავალი მონაცემები
barcelona
3 1
თქვენი პასუხი
barcelona
3 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
dinamo
dinamo
გამომავალი მონაცემები
dinamo
2 0
თქვენი პასუხი
dinamo
2 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
dortmund
dortmund
dortmund
dortmund
paderborn
dortmund
dortmund
გამომავალი მონაცემები
dortmund
6 1
თქვენი პასუხი
dortmund
6 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
bournemouth
liverpool
liverpool
გამომავალი მონაცემები
liverpool
2 1
თქვენი პასუხი
liverpool
2 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
real
გამომავალი მონაცემები
real
1 0
თქვენი პასუხი
real
1 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
torino
torino
torino
torino
verona
გამომავალი მონაცემები
torino
4 1
თქვენი პასუხი
torino
4 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
dinamo
torpedo
torpedo
dinamo
dinamo
torpedo
torpedo
გამომავალი მონაცემები
torpedo
4 3
თქვენი პასუხი
torpedo
4 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
gent
gent
gent
გამომავალი მონაცემები
gent
3 0
თქვენი პასუხი
gent
3 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
chelsea
chelsea
everton
გამომავალი მონაცემები
chelsea
2 1
თქვენი პასუხი
chelsea
2 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
boca
boca
boca
boca
boca
გამომავალი მონაცემები
boca
5 0
თქვენი პასუხი
boca
5 0
ჩეკერის პასუხი
YES