ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 12:52:38

ამოცანა: ატიპიური ამნეზია

მომხმარებელი: mirianashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

char get_vowel(string s) {
  string v = "aeiou";
  for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    for (int j = 0; j < v.size(); j++) {
      if (s[i] == v[j]) {
        return v[j];
      }
    }
  }

  return ' ';
}

int main() {
  int n, cnt = 0;
  string a, b;
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a >> b;
    cnt += (get_vowel(a) == get_vowel(b));
  }
  cout << cnt << endl;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
James Joyce 
Khorkhe Borkhes
Keany Reevse
John Steinbeck
Vin Diesel
Mariah Carey
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
Brad Travis
Brian Thornton
Bridget Turner
Branden Tyler
Brandie Tate
Boyd Tanner
Basil Townsend
Bobbie Thomas
Beatriz Tapia
Belinda Terrell
Bart Trevino
Betty Terry
Brant Taylor
Burl Torres
Benton Todd
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
Dusty Spence
Daryl Shields
Dan Skinner
Dallas Short
Deandre Serrano
Denver Sullivan
Deidre Sloan
Dwight Sellers
Darwin Sosa
Denis Simon
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
Lucas Zavala
Leona Zhang
Lolita Zimmerman
Logan Zamora
Lynnette Zuniga
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
Loraine Williamson
Lorna Walker
Len Walton
Lance Woods
Lazaro Wiley
Luke Weiss
Leigh Whitaker
Lindsey Ware
Letha Willis
Leonardo Wilson
Larry Wheeler
Lloyd Wolsh
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
Carmella Walker
Charmaine Watts
Candace Wheeler
Corina Wilcox
Charlotte Woodward
Coleman Winters
Casey Weeks
Clare Wise
Charity Wong
Constance Woods
Chas Wagner
Carmela Wabster
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
Priscilla Thimpson
Paulette Tanner
Porter Torrell
Patrica Trujillo
Perry Thornton
Petra Trevino
Penny Tapia
Paris Terry
Pat Townsend
Paula Tyler
Philip Torres
Parker Tacker
Patti Tran
Patricia Thomas
Pauline Turner
Patty Taylor
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
Marlon Flowers
Marlene French
Melinda Ferbes
Major Fuentes
Michael Faulkner
Margarito Fleming
Mandy Freeman
Moshe Ferguson
Mabel Franco
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
Jasper Gilbert
Jordon Griffin
Jamal Galloway
Julia Garrett
Jackson Garcia
Jules Gardner
Janette Golden
Jason Gibson
Jame Gray
Josiah Guerra
Jordan Greene
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES