ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 12:39:18

ამოცანა: ზრდადი მასივის მიღება

მომხმარებელი: mirianashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
  int n, x, ans=0;
  vector<int> v;
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> x;
    v.push_back(x);
  }
  for (int i = n-1; i >= 1; i--) {
    if (v[i - 1] >= v[i]) {
      ans += v[i - 1] - v[i] + 1;
      v[i - 1] = v[i] - 1;
    }
  }
  cout << ans << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
5
5
5
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
გამომავალი მონაცემები
90
თქვენი პასუხი
90
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
9509
1354
210
3313
3243
807
2998
1589
2614
5061
5729
10453
4924
2319
8592
8386
3996
8183
11198
6627
8868
10277
9011
10167
10834
გამომავალი მონაცემები
50388
თქვენი პასუხი
50388
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
9587
9940
2966
1009
8649
6745
2161
6870
5677
1347
2180
1510
1969
3447
6915
11285
2268
11636
9600
4163
10696
11372
8919
4677
10857
11090
10075
3942
10720
8707
5589
4554
11790
3914
5242
9331
10429
7695
11196
7272
8...
გამომავალი მონაცემები
193320
თქვენი პასუხი
193320
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
70
9594
8668
5927
6367
9278
4598
5617
1016
5932
9051
1884
1598
3479
3772
5764
3193
3136
5719
3261
5676
10759
9565
6181
5938
7295
3207
9924
4125
10706
6709
11591
4059
6884
9816
7934
6682
4540
5057
10354
5326
6833
66...
გამომავალი მონაცემები
243540
თქვენი პასუხი
243540
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
75
9616
8371
9904
971
3176
9317
7405
3293
3209
1550
10848
1907
4611
11292
10037
3487
4254
3623
6076
6509
5132
6860
2980
12273
11212
12315
5244
8383
5120
5565
9830
10944
6098
6010
10972
7411
8930
12522
9639
12979
110...
გამომავალი მონაცემები
287326
თქვენი პასუხი
287326
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80
9626
7848
728
4857
1352
1097
3974
4511
7208
3106
10405
2039
5492
5395
11077
9966
6404
3363
11568
11547
6610
10535
2489
10548
12253
2723
3634
5042
12331
3952
8833
8819
5123
4863
11395
6206
5098
8029
10608
7292
853...
გამომავალი მონაცემები
262728
თქვენი პასუხი
262728
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
85
9636
7326
8785
1511
2296
2878
3311
8497
1206
7430
9961
2171
6372
2266
2118
9212
11322
5871
4293
6585
8089
4210
4765
11592
3294
3131
12023
8933
9542
9571
5067
6693
4148
6485
9049
12233
8497
6305
4346
11605
6051
7...
გამომავალი მონაცემები
308399
თქვენი პასუხი
308399
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
90
9649
4783
4706
9460
8018
5817
5761
6788
1717
2838
9369
2347
6624
2915
2583
3028
10290
4035
11615
2380
8215
10597
9289
6883
6170
4598
11722
9300
3978
12808
7071
12936
4336
11057
4433
6935
6720
5494
9894
4945
12734...
გამომავალი მონაცემები
331343
თქვენი პასუხი
331343
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
95
9656
6280
7666
4818
8647
3670
1986
934
1972
3310
9074
2435
8134
3240
1431
2169
8390
5350
5277
6661
11046
8791
6550
8144
2608
3948
8803
9483
3964
10810
3073
12441
9430
6959
7125
4287
10831
12856
9052
12999
11075
...
გამომავალი მონაცემები
350980
თქვენი პასუხი
350980
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
9522
1579
6131
1263
1734
6514
2680
2648
3125
3236
5138
10629
5176
2968
9056
2203
2964
3580
5753
2421
11762
6665
3534
5457
3710
9290
9888
12108
7469
4222
11106
7803
8082
3820
11088
13051
4850
8983
7920
13339
1231...
გამომავალი მონაცემები
350317
თქვენი პასუხი
350317
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
5
3
7
5
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES