ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 21:31:52

ამოცანა: თანამშრომელთა სია 2

მომხმარებელი: Giorgi_Amiranashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,i,c;
string s,a;
pair <int,string> k[105];
main () {
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
     cin>>s>>a;
     k[i].second=a+" "+s;
     k[i].first=a.size();
}
sort(k,k+n);
for (i=0; i<n; i++){
    cout<<k[i].second<<endl;
}
PROB_cpp_UID1641PID211_3233d9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1641PID211_3233d9/main.cpp:16:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^