ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 20:01:37

ამოცანა: შევსებული კროსვორდი

მომხმარებელი: ratitt

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

char arr [25][25];
int a,b,i,c,d,j=0,o,sum,k,k1,n,checker;
string s;
int ans,ans_ans;
pair <string,int> pr[25005];


int main (){
  cin >> a >> b;
  for(i=0; i<a; i++){
  for(j=0; j<b; j++){
    cin >> arr[i][j];
  }
  }


  for(i=0; i<a; i++){
    s="";
  for(j=0; j<b; j++){
    if(arr[i][j] != '#'){ s += arr[i][j]; }
    if(arr[i][j] == '#' && s.size()<2){ s = "";}
    if(arr[i][j] == '#' && s.size()>1){ pr[o].first = s; o++; }
  }
   if(s.size()>1){ pr[o].first = s; o++; }
  }
  for(i=0; i<b; i++){
    s="";
  for(j=0; j<a; j++){
    if(arr[j][i] != '#'){ s += arr[j][i]; }
    if(arr[j][i] == '#' && s.size()<2){ s = "";}
    if(arr[j][i] == '#' && s.size()>1){ pr[o].first = s; o++; s=""; }
  }
   if(s.size()>1){ pr[o].first = s; o++; }
  }
  sort(pr,pr+o);
  cout << pr[0].first;
}


// 5/2 = 2

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 5
adaca
da##b
abb#b
abbac
გამომავალი მონაცემები
abb
თქვენი პასუხი
abb
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 4
luka
o#a#
kula
i#a#
გამომავალი მონაცემები
kala
თქვენი პასუხი
kala
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 5
o#dnp
zji#f
v#d#a
e#a##
გამომავალი მონაცემები
dida
თქვენი პასუხი
dida
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 6
#tyt##
zaaaaw
#l#q#w
zephz#
#s#up#
გამომავალი მონაცემები
tales
თქვენი პასუხი
tales
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
rykj
xcm#
zz#o
#aaa
#qzz
f#a#
yiai
გამომავალი მონაცემები
aaa
თქვენი პასუხი
aaa
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 8
wyhjkeor
eo#qyggz
cjpuelsd
sgqjzwkr
irbrva#i
lxvswdip
xqja#uga
oulvhbes
გამომავალი მონაცემები
cjpuelsd
თქვენი პასუხი
cjpuelsd
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 15
#zzzzz#adobcxhc
p##guvawbwopsic
a#xzovd#kiclyht
#igrsqowa#bklwg
jjrfti##c#wfudg
z#jfkq#uemjywuz
wyp#adoniskkhtw
xmpqf#dxaq#zjtb
vxswmaveet#xnfq
dtztyoawd##rclb
გამომავალი მონაცემები
ado
თქვენი პასუხი
ado
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 15
tkys#tfoatosfdn
pcjjhgeoyylnikz
anvufh#b#hknkhf
cacdlmeypccffje
adulqbtwz#fzozz
kzrzqznvqd#suqq
ozrzixdvtyth#lz
nqowmplsogyfeo#
ixcuoug#asvmyvn
aesqsgxfceehhjv
i#tmhjajq#gksaa
afc#qugtxgkl#pk
zqe#efmlued#cob
r#xgwdkdjdjl#al
ogiknvoshke...
გამომავალი მონაცემები
adulqbtwz
თქვენი პასუხი
adulqbtwz
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
##h#cng##x#d###d###
####f###p#####zdp#u
niiv#p######vupzp#n
p###f#####m#####t##
#upfkt#jd###r####gn
##o####q##g#g#tuy##
#ox##q#q##te#w#d#c#
#svyq###e##p###o###
k#chin###t##dciz#s#
ld#j#ghjizm##xnhy##
jei###nup#k###q####
vn##edg#####m#o###...
გამომავალი მონაცემები
cf
თქვენი პასუხი
cf
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 20
jd#jlgsr#hwptyhapyaj
mh#obte#vaqj#g#gfihp
#soucejumbxoqkl#iqmq
lw#uprsn#i#dpxtob#gv
semqved##mpjsxkjnc#a
g#l#cscm#eydleepg#er
abfwlrt#qbkpgfhmewb#
#bohvbclmidra#lmzo#q
phblbhw#ufuenolramhw
geozvztnm#hrw##qmhyu
wkkwbxcefgxjt#enn#g#
ivwodgj...
გამომავალი მონაცემები
abfwlrt
თქვენი პასუხი
abfwlrt
ჩეკერის პასუხი
YES