ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 16:16:36

ამოცანა: სორტირება გაცვლით

მომხმარებელი: ratitt

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int arr [100005];
int a,b,i,c,d,j=0,sum,k,k1,n,checker;
string s;
int ans,ans_ans;
pair <long long,long long> pr[25005];


int main (){
  for(i=0; i<5; i++){
  cin >> arr[i];
  }
  while(checker == 0){
  for(i=0; i<4; i++){
  for(j=i; j<i+2; j++){
    if(arr[i] > arr[j]){ a = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = a;
    for(k=0; k<5; k++){
    cout << arr[k] <<" ";
  }
  cout << endl;
    }
  if(arr[0] == 1 && arr[1] == 2 && arr[2] == 3 && arr[3] == 4 && arr[4] == 5){ checker = 1; }
  }
  }
  }
}


// 5/2 = 2

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 2 4 3 5
გამომავალი მონაცემები
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 2 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 2 1 5 4
გამომავალი მონაცემები
2 3 1 5 4
2 1 3 5 4
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
2 3 1 5 4 
2 1 3 5 4 
2 1 3 4 5 
1 2 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 1 4 2 3
გამომავალი მონაცემები
1 5 4 2 3
1 4 5 2 3
1 4 2 5 3
1 4 2 3 5
1 2 4 3 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 5 4 2 3 
1 4 5 2 3 
1 4 2 5 3 
1 4 2 3 5 
1 2 4 3 5 
1 2 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 3 2 1 4
გამომავალი მონაცემები
3 5 2 1 4
3 2 5 1 4
3 2 1 5 4
3 2 1 4 5
2 3 1 4 5
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
3 5 2 1 4 
3 2 5 1 4 
3 2 1 5 4 
3 2 1 4 5 
2 3 1 4 5 
2 1 3 4 5 
1 2 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES