ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 15:42:22

ამოცანა: ორის ხარისხების ჯამი

მომხმარებელი: davit08

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> ans;
int main(){
	int n,x=0;
	cin>>n;
	while (n!=0){
		
		if (n&1==1)
			ans.push_back(pow(2,x));
	
	    n>>=1;
		x++;
	}
    reverse(ans.begin(),ans.end());
	for(auto val:ans){
	    cout<<val<<" "<<endl;
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
8 2 1
თქვენი პასუხი
8 
2 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17
გამომავალი მონაცემები
16 1
თქვენი პასუხი
16 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2 1
თქვენი პასუხი
2 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2000
გამომავალი მონაცემები
1024 512 256 128 64 16
თქვენი პასუხი
1024 
512 
256 
128 
64 
16 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4095
გამომავალი მონაცემები
2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
თქვენი პასუხი
2048 
1024 
512 
256 
128 
64 
32 
16 
8 
4 
2 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4160
გამომავალი მონაცემები
4096 64
თქვენი პასუხი
4096 
64 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11111
გამომავალი მონაცემები
8192 2048 512 256 64 32 4 2 1
თქვენი პასუხი
8192 
2048 
512 
256 
64 
32 
4 
2 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20020
გამომავალი მონაცემები
16384 2048 1024 512 32 16 4
თქვენი პასუხი
16384 
2048 
1024 
512 
32 
16 
4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
29997
გამომავალი მონაცემები
16384 8192 4096 1024 256 32 8 4 1
თქვენი პასუხი
16384 
8192 
4096 
1024 
256 
32 
8 
4 
1 
ჩეკერის პასუხი
YES