ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 15:19:29

ამოცანა: ხუთი ჭურჭელი

მომხმარებელი: duduna

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include<iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
vector<int> v;
int a,b=0;
for(int i=0;i<5;i++){
  cin>>a;
  v.push_back(a);
}
for(int i=0;i<5;i++){
  if(v[i]==(v[0]+v[1]+v[2]+v[3]+v[4])/5){
    b+=1;
  }
}
cout<<max((4-b),0);
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23 2 2 1 2
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5 2 9 6
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 7 7 7 7 
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 100 100 100 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 9 6 3 6
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 4 6 88 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100 100 5 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 5 10 8 12
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14 15 16 17 18
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 0 0 0 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES