ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 14:30:56

ამოცანა: მამრავლები უმცირესი სხვაობით

მომხმარებელი: davit08

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,sxv,,n=2000000,ans;
main(){
cin>>a;
for (int i=1; i<=sqrt(a); i++){
  if(a%i==0 && a/i==i){
    cout<<i<<" "<<i;
    return 0;
  }
  else
    if (a%i==0){b=a/i; sxv=abs(b-i);
      if(mn>sxv){mn=sxc; ans=i;}
      
    }
  
}
cout<<ans<<" "<<a/ans;
}


PROB_cpp_UID1210PID110_1e2e42/main.cpp:3:13: error: expected unqualified-id before ',' token
 int a,b,sxv,,n=2000000,ans;
       ^
PROB_cpp_UID1210PID110_1e2e42/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1210PID110_1e2e42/main.cpp:13:16: error: 'mn' was not declared in this scope
       if(mn>sxv){mn=sxc; ans=i;}
        ^~
PROB_cpp_UID1210PID110_1e2e42/main.cpp:13:27: error: 'sxc' was not declared in this scope
       if(mn>sxv){mn=sxc; ans=i;}
              ^~~