ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 13:37:45

ამოცანა: მამრავლები უმცირესი სხვაობით

მომხმარებელი: shotaberidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
int n;
int ans1;
int ans2;

cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++){
  if(n % i == 0){
    ans1=i;
    ans2=n/i;
    
  } 
  if(ans1>=ans2) cout<<ans<<ans2;
  
  
  
}

  cout<<ans1<<ans2;
  
  
  
  
}
PROB_cpp_UID2090PID110_c39162/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2090PID110_c39162/main.cpp:15:26: error: 'ans' was not declared in this scope
   if(ans1>=ans2) cout<<ans<<ans2;
             ^~~