ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.04.2021 08:07:03

ამოცანა: რიცხვის უდიდესი ციფრი

მომხმარებელი: thund3rnut

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

long long n,n1,n2;

main (){
  cin>>n;
  (while n>0) {
    
    n1=0;
    n2=n/10;
    if (n2>n1) n1=n2;
    
    
    
    
    
  }
  
  cout<<n;
  
}
PROB_cpp_UID2006PID442_ec151e/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2006PID442_ec151e/main.cpp:8:6: error: expected primary-expression before 'while'
   (while n>0) {
   ^~~~~
PROB_cpp_UID2006PID442_ec151e/main.cpp:8:6: error: expected ')' before 'while'