ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 23:04:47

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: bassa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,y,i,p1,p2,p3;
int main() {
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
if (n%i==0 && i%2!=0) p1=i;
}
cout<<p1<<endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
1
997
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
76
გამომავალი მონაცემები
1
19
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
875
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
25
35
125
175
875
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6009
გამომავალი მონაცემები
1
3
2003
6009
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9900
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
45
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
15
45
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
1
3
7
21
37
111
259
777
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
901
გამომავალი მონაცემები
1
17
53
901
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO