ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 22:57:35

ამოცანა: მასივის ელემენტთა ნამრავლი

მომხმარებელი: ratitt

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 90.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int i,j,m,n,k0,a,k1,k2,k3,arr[160],arr_ans[6];
int sum,p,t,ans=0,ans_neg=1,pos=1,neg=0,checker;
string s;

// a - 3
// c - 2
// g - 1
// t - 0


int main() {
  cin >> t;
  for(i=0; i<t; i++){
    cin >> a;
    if(a<0){ neg++; arr[j] = a; j++;}
    if(a>0){ pos *= a; ans = pos; }

  }
  sort(arr,arr+j);
  if(neg%2==1){j--;}
  for(i=0; i<j; i++){
    ans_neg *= arr[i];
  }

  cout << ans_neg*ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
5 -3 0 2 0 -2 -5
გამომავალი მონაცემები
150
თქვენი პასუხი
150
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
1 2 3 4 5 -100 0 1 0 9
გამომავალი მონაცემები
1080
თქვენი პასუხი
1080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
-20 0 1 2 3 -20 0 0 1 -20
გამომავალი მონაცემები
2400
თქვენი პასუხი
2400
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
-100 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
2 2 2 0 -100 2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
-1 -1 -2 -2 -30 0 0 0 1 1 10 10
გამომავალი მონაცემები
12000
თქვენი პასუხი
12000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11 0
გამომავალი მონაცემები
3628800
თქვენი პასუხი
3628800
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
47
გამომავალი მონაცემები
47
თქვენი პასუხი
47
ჩეკერის პასუხი
YES