ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 22:22:07

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: thund3rnut

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream> 
using namespace std;
long long a,b,c;
main () {
  cin>>a;
  
  b=a%10;
    if (b%2==0); {
    
    cout<<"YES"; 
    
    else if (b%2==1);
  
    cout<<"NO"; 
    }
  
  
}
PROB_cpp_UID2006PID146_3814db/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2006PID146_3814db/main.cpp:12:9: error: 'else' without a previous 'if'
     else if (b%2==1);
     ^~~~