ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 22:12:19

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: thund3rnut

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream> 
using namespace std;
long long a,b,c;
main () {
  cin>>a;
  
  while (a>0) {
    
    b=(a%10);
    if (b%2==0); break;
    cout<<"YES"; else cout<<"NO";
  
  }
  
  
}
PROB_cpp_UID2006PID146_d8b648/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2006PID146_d8b648/main.cpp:11:22: error: 'else' without a previous 'if'
     cout<<"YES"; else cout<<"NO";
           ^~~~