ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 22:09:46

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: thund3rnut

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream> 
using namespace std;
long long a,b,c;
main () {
  cin>>a;
  
  while (a>0) 
    
    b=(a%10);
    if (b%2==0) break;
    cout<<b;
  
  
  
  
}
PROB_cpp_UID2006PID146_c0cc1b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2006PID146_c0cc1b/main.cpp:10:21: error: break statement not within loop or switch
     if (b%2==0) break;
           ^~~~~