ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 20:20:13

ამოცანა: ბოლო ციფრი

მომხმარებელი: o_roinishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
long long a,b;
main()
{
  cin>>a>>b;
  cout<<(a*b)%10;
}
PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a>>b;
   ^~~
PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:5:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:6:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<(a*b)%10;
   ^~~~
PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:6:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID2411PID225_cf07ac/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~