ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 17:23:59

ამოცანა: ხუთი ჭურჭელი

მომხმარებელი: paata

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 90.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>


using namespace std;

 

main(){
	int i,n,t,r,rn=0,rg=0,ri,k=0,l=0,s=0,m;
	int a[5];
	for(i=0; i<5; i++) {
		cin>>r;
		a[i]=r;
		s+=r;
	}
	
	m=s/5;
	
	sort(a,a+5);
	
	while(a[4]!=m){
		r=m-a[0];
		if(r>0) {
			
			if(a[4]-r>=m){
				a[0]+=r;
				a[4]-=r;
				k++;
			} else{
				a[0]=a[0]+ (a[4]-m);
				a[4]-=(a[4]-m);
				k++;
			}			
			
			sort(a,a+5);
		}
		
	}
	
	 
	cout<<k;
	
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23 2 2 1 2
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5 2 9 6
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 7 7 7 7 
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 100 100 100 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 9 6 3 6
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 4 6 88 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100 100 5 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 5 10 8 12
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14 15 16 17 18
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 0 0 0 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES