ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 01:44:00

ამოცანა: წველის განრიგი

მომხმარებელი: NintsiChkhaidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
#define f first
#define s second
using namespace std;
int x[10005];
vector <pair<int,int > > v;
int main(){
  ios_base::sync_with_stdio(0),cin.tie(NULL),cout.tie(NULL);
  
  int n;
  cin>>n;
  
  for (int i=1;i<=n;i++){
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    v.pb({a,b});
  }
  
  sort(v.begin(),v.end());
  for (int i=v.size()-1;i>=0;i--){
    int g = v[i].s,val = v[i].f;
    while(g > 0){
      if (!x[g]) {x[g] = val; break;}
      if (val > x[g]) swap(x[g],val);
      g--;
    }
  }
  
  int ans=0;
  for (int i=1;i<=10000;i++)
    ans+=x[i];
  cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
10 3
7 5
8 1
2 1
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
4 4
2 1
2 8
1 2
10 5
10 3
9 5
10 1
3 7
8 4
გამომავალი მონაცემები
52
თქვენი პასუხი
52
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30
52 82
24 14
75 41
20 91
79 51
65 87
25 34
5 14
1 21
53 57
82 21
34 80
17 25
25 44
82 31
55 85
49 42
17 29
94 54
21 15
93 77
43 17
62 29
76 37
93 58
78 3
59 84
41 44
34 3
23 16
გამომავალი მონაცემები
1477
თქვენი პასუხი
1477
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
236
556 69
326 19
135 86
462 8
499 2
195 84
436 26
425 87
650 41
852 11
640 1
515 94
986 25
375 21
748 5
419 45
727 19
395 95
357 46
423 65
26 14
646 55
747 28
765 1
240 37
128 29
914 80
829 39
807 78
302 27
627 15
292 63
175 20
934 11
820 13
50 18
646 53
...
გამომავალი მონაცემები
74270
თქვენი პასუხი
74270
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2758
327 2346
11 8961
317 4883
248 5936
79 5143
967 4898
218 2140
9 3728
501 7823
562 1117
632 7913
783 9575
806 5724
312 6710
548 7573
824 5801
610 825
282 4685
742 4681
43 1543
150 5312
541 2390
796 9441
263 5108
553 2331
919 6212
588 6887
410 3539
266 7...
გამომავალი მონაცემები
1368941
თქვენი პასუხი
1368941
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1275
950 796
817 810
414 645
450 994
213 718
272 365
713 1827
98 107
201 1716
520 1820
91 1413
769 276
244 1656
139 295
95 340
675 1389
220 1953
784 127
731 1129
548 1719
342 584
210 356
578 685
952 1827
349 1062
814 1958
745 1895
501 1505
127 707
793 631
...
გამომავალი მონაცემები
637777
თქვენი პასუხი
637777
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6987
355 1154
772 1837
942 706
47 1372
609 1769
413 557
115 179
984 1826
90 1719
746 69
502 1845
274 508
522 1320
455 1238
684 1347
796 1436
931 885
21 1827
390 359
630 1159
200 1034
673 1263
848 1914
246 173
482 1808
657 284
521 1065
201 546
383 1138
677 ...
გამომავალი მონაცემები
1716914
თქვენი პასუხი
1716914
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
857 4988
957 6247
924 1735
314 4833
192 9182
867 5736
612 4932
632 1580
932 4839
295 8951
860 9278
386 4830
346 2252
684 5600
933 1996
297 8518
794 5156
387 7683
947 1124
89 6884
48 8646
63 5951
456 6509
210 8197
174 8344
995 9553
862 1853
641 8520
5...
გამომავალი მონაცემები
5018835
თქვენი პასუხი
5018835
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
864 3404
984 4843
497 5690
692 169
243 3076
219 7972
773 6529
351 7173
480 5180
736 8488
997 7313
970 5593
10 7757
274 7879
941 6960
345 3108
22 6574
927 6098
825 2553
424 3543
201 4376
970 5001
686 5076
556 8467
919 8341
321 4334
224 2344
682 1000
9...
გამომავალი მონაცემები
4985553
თქვენი პასუხი
4985553
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
581 1570
946 1001
4 8849
873 5278
417 4214
167 4153
74 7899
844 4208
726 7730
582 5458
590 7641
146 6569
846 1685
457 313
338 1463
326 6288
43 2556
981 3606
938 8870
739 7340
505 9430
690 350
79 4355
35 6739
938 6114
987 8329
500 9470
408 7467
576 14...
გამომავალი მონაცემები
5001964
თქვენი პასუხი
5001964
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
291 9986
813 5406
768 6995
603 614
468 8108
710 2197
235 40
370 5609
921 2264
78 4051
535 9867
922 980
510 7189
240 2592
346 2780
669 5069
976 3973
681 7828
815 6651
18 7647
955 7320
789 9401
13 9818
29 3360
35 6111
153 8918
566 6312
610 7243
6 8329
...
გამომავალი მონაცემები
4999541
თქვენი პასუხი
4999541
ჩეკერის პასუხი
YES