ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 22:09:31

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: jumbera0000

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
stack <char> ch; string s;
int main() {
	cin >> s;
	for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
		if (ch.empty()) {
			ch.push(s[i]);
		} 
		else if (s[i] == '{' || s[i] == '(' || s[i] == '[') {
			ch.push(s[i]);
			continue;
		}
		if (s[i] == '}' && ch.top() != '}') {
			cout << "NO" << endl; return 0;
		}
		else if (s[i] == ']' && ch.top() != ']') {
			cout << "NO" << endl; return 0;
		}
		else if (s[i] == ')' && ch.top() != ')') {
			cout << "NO" << endl; return 0;
		}

		else if (s[i] == '}' && ch.top() == '}') ch.pop();
		else if (s[i] == ']' && ch.top() == ']') ch.pop();
		else if (s[i] == ')' && ch.top() == ')') ch.pop();

	}
	cout << "YES";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
{([({})]({[()]}))}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
([({)])(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()[]{}(())[[]]{{}}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}[({{{}}})]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}}[({{{}})]
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((((((((((((}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{}})(][(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
[[(((())))]]{{{{}}}}({({})})[{}[[[]()]]]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
({[]))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES