ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 21:19:51

ამოცანა: ორის ხარისხების ჯამი

მომხმარებელი: gio511

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long i,n,l,a,b,c,a1,b1,fasi,gadaxdili,darcha,k;
string s;
main () {
cin>>a;
while(a>=c){
c=c*2;
}
c=c/2;
while(a>0){
if (a>=c) {a=a-c; cout<<c<<" ";}
c=c/2;
}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
8 2 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
გამომავალი მონაცემები
16 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000
გამომავალი მონაცემები
1024 512 256 128 64 16
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4095
გამომავალი მონაცემები
2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4160
გამომავალი მონაცემები
4096 64
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11111
გამომავალი მონაცემები
8192 2048 512 256 64 32 4 2 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20020
გამომავალი მონაცემები
16384 2048 1024 512 32 16 4
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
29997
გამომავალი მონაცემები
16384 8192 4096 1024 256 32 8 4 1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO