ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 21:06:47

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვები

მომხმარებელი: amikoo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,i,k,l,pas1,pas2;
 main() {
   cin>>a;
   for(i=1; i<=a; i++) {
     cin>>k
     d[k]++;
   }
   for(i=1 i<=1000 i++) {
     if(d[i]>0) pas1++;
     if(d[i]>pas2) pas2=d[i]
     
     
   }
   
   
   cout<<pas1<<" "<<pas2<<endl;
   
 }

PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp:8:10: error: expected ';' before 'd'
     d[k]++;
     ^
PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp:10:14: error: expected ';' before 'i'
   for(i=1 i<=1000 i++) {
       ^
PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp:20:2: error: expected primary-expression before '}' token
 }
 ^
PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp:20:2: error: expected ')' before '}' token
PROB_cpp_UID2222PID268_d2316c/main.cpp:20:2: error: expected primary-expression before '}' token