ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 21:04:09

ამოცანა: ციფრები ფიბონაჩის მიმდევრობაში

მომხმარებელი: mole

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std; 

string bigAB(string s1, string s2) {
 int i,n1,n2,k,b=0;
 string s,answer="";
 vector<char> v_sum;
 
 n1=s1.length();
 n2=s2.length();
 if(n1 < n2) {
 	s=s1;
 	s1=s2;
 	s2=s;
 	n1=s1.length();
  n2=s2.length();
 }
 
 for(i=0; i<n1; i++) {
 	int s1i=s1[n1-1-i]-48;
 	int s2i=0;
 	if(n2-1-i >= 0) s2i=s2i=s2[n2-1-i]-48;
 	k=s1i+s2i+b;
 	if(k>9) b=1;
 	else b=0;
 	v_sum.push_back(k%10);
 }
 if(b == 1) v_sum.push_back(1);
 
 for(i = v_sum.size()-1; i>=0; i--) answer+=(v_sum[i]+48);
 
 return answer;
 }
  
 int main() { 

	int i,n,k=0,h=0,j,k1=0,r,t;
	 
	string s="",a="1",b="1",c;
	cin>>n;
	
	s+=a+b;
  
  do {  	 
  	 c=bigAB(a,b);
  	 a=b;
  	 b=c; 	 
  	 
  	 s+=c; 	 
	  	 
  } while(s.size() < n);
  
  cout<<s[n-1];
  
} 

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
137413
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000000
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES