ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 20:45:25

ამოცანა: ორი უნივერსიტეტის შეჯიბრი

მომხმარებელი: amikoo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,a[11],b[11],c,j;
main(){
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    cin >> a[i];
  for (int j = 0; j < 10; j++)
    cin >> b[j];
  sort(a,a + 10);
  reverse(b,b + 10);
  sort(a,a + 10);
  reverse(b,b + 10);
  cout<<a[0]+a[1]+a[2]<<" "<<a[0]+a[1]+a[2];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23
23
20
15
15
14
13
9
7
6
25
19
17
17
16
13
12
11
9
5
გამომავალი მონაცემები
66 61
თქვენი პასუხი
22 22
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
23
23
24
79
29
1
61
59
100
44
74
94
57
13
54
82
0
42
45
გამომავალი მონაცემები
240 250
თქვენი პასუხი
41 41
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
23
23
24
89
29
1
61
59
100
44
74
94
57
13
54
82
0
42
45
გამომავალი მონაცემები
250 250
თქვენი პასუხი
41 41
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
0
6
1
5
2
9
7
1
7
7
2
5
1
9
2
5
9
8
4
გამომავალი მონაცემები
23 26
თქვენი პასუხი
2 2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
100
6
1
5
2
100
7
1
100
7
2
5
1
9
2
5
9
8
4
გამომავალი მონაცემები
300 26
თქვენი პასუხი
4 4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14
12
26
26
15
35
44
40
29
26
19
13
46
36
4
20
14
24
45
41
გამომავალი მონაცემები
119 132
თქვენი პასუხი
41 41
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
93
1
63
91
96
15
87
86
94
67
13
95
100
60
65
98
87
85
21
85
გამომავალი მონაცემები
283 293
თქვენი პასუხი
79 79
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
93
1
63
91
96
15
87
86
94
67
13
95
100
100
65
100
87
85
21
100
გამომავალი მონაცემები
283 300
თქვენი პასუხი
79 79
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
77
47
98
1
20
2
84
44
56
24
25
80
98
18
43
77
79
78
13
7
გამომავალი მონაცემები
259 257
თქვენი პასუხი
23 23
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
38
36
23
37
78
90
91
53
3
18
28
3
26
42
62
88
10
35
66
70
გამომავალი მონაცემები
259 224
თქვენი პასუხი
44 44
ჩეკერის პასუხი
NO