ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 20:35:05

ამოცანა: კენტი და ლუწი თანრიგები

მომხმარებელი: amikoo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა







#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,a,b,c;
main(){
cin>>a;
 while(a>0){
   if(i%2==0) b=b+a%10;
   else c=c+a%10;
   i++;
 }
   cout<<c*b;
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3061
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
95949392
გამომავალი მონაცემები
504
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1920392810001
გამომავალი მონაცემები
260
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20000000100003
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
919
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
544463123
გამომავალი მონაცემები
247
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
13
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
785644451
გამომავალი მონაცემები
483
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
68854734131
გამომავალი მონაცემები
621
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
57689631
გამომავალი მონაცემები
506
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO