ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 20:33:32

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: gio511

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long i,n,l,a,b,c,a1,b1,fasi,gadaxdili,darcha;
string s;
main () {
cin>>a>>b>>c;
if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) {
cout<<"YES";
}
else cout<<"NO";
PROB_cpp_UID1845PID42_18a6cc/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1845PID42_18a6cc/main.cpp:10:16: error: expected '}' at end of input
 else cout<<"NO";
                ^