ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 20:24:29

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: morningstar

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაint n,a,b,c;
cin>>n>>a>>b>>c;
cout<<a%n+b%n+c%n;
PROB_cpp_UID2454PID226_4850d5/main.cpp:2:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>n>>a>>b>>c;
 ^~~
PROB_cpp_UID2454PID226_4850d5/main.cpp:3:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<a%n+b%n+c%n;
 ^~~~