ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 20:07:38

ამოცანა: რამდენი ლუწი და რამდენი კენტია?

მომხმარებელი: amikoo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,f,g;
main() {
  cin>>a>>b>>c;
  if ((a+b)%2==0) e++;
  else f++;
  if ((a+c)%2==0) e++;
  else f++;
   if ((c+b)%2==0) e++;
  else f++;
  
  cout<<e<<" "<<k;
  
  
  
}
PROB_cpp_UID2222PID522_1ed793/main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include<bits/stdc++.h>
 ^~~~~~~
PROB_cpp_UID2222PID522_1ed793/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2222PID522_1ed793/main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a>>b>>c;
   ^~~
PROB_cpp_UID2222PID522_1ed793/main.cpp:13:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<e<<" "<<k;
   ^~~~
PROB_cpp_UID2222PID522_1ed793/main.cpp:13:19: error: 'k' was not declared in this scope
   cout<<e<<" "<<k;
          ^