ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.03.2019 22:46:15

ამოცანა: ფაქტორიალი

მომხმარებელი: student

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
#define size 10000 
int fact(int x, int ar[], int ar_size);
void factorial(int n)
{
	int ar[size];
	ar[0] = 1;
	int ar_size = 1;
	for (int x=2; x<=n; x++)
		ar_size = fact(x, ar, ar_size);
	for (int i=ar_size-1; i>=0; i--)
		cout << ar[i];	
	cout<<endl;
}
int fact(int x, int ar[], int ar_size)
{
	int c = 0; 
	for (int i=0; i< ar_size; i++)
	{   int p = ar[i] * x + c;
		ar[i] = p % 10; 
		c = p/10; 
	}
	while (c)
	{
		ar[ar_size] = c%10;
		c = c/10;
		ar_size++;
	}
	return ar_size;	
}
int main()
{
	int n;
	cin>>n;
	factorial(n);
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6 
გამომავალი მონაცემები
720
თქვენი პასუხი
720
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
3628800
თქვენი პასუხი
3628800
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
35
გამომავალი მონაცემები
10333147966386144929666651337523200000000
თქვენი პასუხი
10333147966386144929666651337523200000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
თქვენი პასუხი
93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
197
გამომავალი მონაცემები
1000784055840808212213038949713447365990477612414564315637204371915587343235626799299914070366966935566947378481954772384977466613677779180069446506462654092575837339818744374952282865011829914244773950865760663534673533357987278378353286942804393055226030...
თქვენი პასუხი
1000784055840808212213038949713447365990477612414564315637204371915587343235626799299914070366966935566947378481954772384977466613677779180069446506462654092575837339818744374952282865011829914244773950865760663534673533357987278378353286942804393055226030...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
503
გამომავალი მონაცემები
1543540265612393307427449753767679754674531065449353689171294303600270921685906579713741164724686622869411602373315709314056018119061331783044851756559947618800011492094164193315839225969033382955633421873920914520259190239387263656810971040617808459472360...
თქვენი პასუხი
1543540265612393307427449753767679754674531065449353689171294303600270921685906579713741164724686622869411602373315709314056018119061331783044851756559947618800011492094164193315839225969033382955633421873920914520259190239387263656810971040617808459472360...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
879
გამომავალი მონაცემები
7807233019155454965688227173918496468070750774899608134923972526949223338199554981339631425829715464216603171049853922718851963397047426420653896359935286963902886271597675425774367636420532740109238087497169875302684162301985464092933140244511806802380883...
თქვენი პასუხი
7807233019155454965688227173918496468070750774899608134923972526949223338199554981339631425829715464216603171049853922718851963397047426420653896359935286963902886271597675425774367636420532740109238087497169875302684162301985464092933140244511806802380883...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
4023872600770937735437024339230039857193748642107146325437999104299385123986290205920442084869694048004799886101971960586316668729948085589013238296699445909974245040870737599188236277271887325197795059509952761208749754624970436014182780946464962910563938...
თქვენი პასუხი
4023872600770937735437024339230039857193748642107146325437999104299385123986290205920442084869694048004799886101971960586316668729948085589013238296699445909974245040870737599188236277271887325197795059509952761208749754624970436014182780946464962910563938...
ჩეკერის პასუხი
YES