ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.03.2019 01:32:04

ამოცანა: ქიმია

მომხმარებელი: seberyak

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
#include<map>
using namespace std;
string s;
int sum=0,n,a,x;
char el,arr[4],msv[1000][2];
map<char,int>mp;


int main(){
mp['H']=1;
mp['C']=12;
mp['O']=16;
mp['N']=14;
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++){
	cin>>el;
	int k=el;
	k-=48;
	if(k>0 and k<10)	msv[i-1][1]=el;//cout<<"wavida ricxvi"<<endl;}
	else{
	msv[i][0]=el;//cout<<"wavida aso"<<endl;
	msv[i][1]=49;//cout<<"ricxvi ar aqvs (*1)"<<endl;
}
	
}
	cin>>el;
	
	for(int i=0;i<n;i++)//cout<<msv[i][0]<<" "<<msv[i][1]<<endl;
	sum+=mp[msv[i][0]]*(msv[i][1]-48);
	if(el!='.') sum*=(el-48);

cout<<sum;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
C2H5OH
გამომავალი მონაცემები
46
თქვენი პასუხი
46
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
CO
გამომავალი მონაცემები
28
თქვენი პასუხი
28
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
C6H5NH2
გამომავალი მონაცემები
93
თქვენი პასუხი
93
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
N2O5
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
O3
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
N
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
14
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
H1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
66
O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9H5H2HC7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
გამომავალი მონაცემები
3140
თქვენი პასუხი
3140
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8O7H1H2H3H4H5N5C5H4H2H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8OHN2C3H4O5
გამომავალი მონაცემები
1706
თქვენი პასუხი
1706
ჩეკერის პასუხი
YES